MENUZOEKEN
Ga naar de homepage

Overblijven

Tussenschoolse opvang

Organisatie
De organisatie van het overblijven is in handen van Brood & Spelen. De coördinator van Brood & Spelen is uw contactpersoon voor alles wat met het overblijven te maken heeft. Bij haar kunt u terecht met uw vragen, opmerkingen en klachten. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-10994744 of per e-mail op glashorst@broodspelen.nl. De personeelsadministratie, de administratieve en de financiële afhandeling van het overblijven vindt plaats vanuit het hoofdkantoor te Scherpenzeel. Het kantoor is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 14.00 uur op telefoonnummer 033-2588684 of via info@broodspelen.nl.

Abonnement
Het abonnement is bedoeld voor regelmatig gebruik van de tussenschoolse opvang. Er zijn verschillende abonnementsvormen voor het overblijven:

• wekelijks vaste dag abonnement

• even/oneven weken vaste dag abonnement

• flexibel abonnement voor 1,2 of 3 dagen per week

De opzegtermijn van een abonnement bedraagt 7 dagen.

Incidentele opvang

Naast een abonnement kan er ook gebruik worden gemaakt van incidentele opvang. In de app kunt u aangeven wanneer opvang gewenst is.

Tarieven
Inschrijfgeld per gezin: € 5,00
Abonnement: € 2,60 per overblijfbeurt
Incidentele opvang: € 3,15 per overblijfbeurt

Regels voor de kinderen

Om het overblijven goed te laten verlopen is er een aantal regels waar ieder kind zich aan moet houden:

• Bij binnenkomst ga je rustig zitten, luistert naar de overblijfmedewerker en wacht tot iedereen er is.

• Je eet rustig je boterham op, blijft zitten tijdens het eten en helpt na afloop met opruimen.

• Je blijft op het schoolplein en speelt op het daarvoor aangewezen gedeelte van het terrein.

• Problemen los je op door erover te praten. Is het probleem te groot, dan roep je de overblijfmedewerker.

Algemene afspraken

• De kinderen komen aan het einde van de ochtend naar de overblijfruimte. De jongste groepen worden uit de klas opgehaald.

• De kinderen wassen hun handen voor het eten en krijgen de gelegenheid het toilet te bezoeken.

• De kinderen gaan aan tafel en starten gezamenlijk met eten.

• Er wordt verwacht dat de kinderen minimaal één boterham opeten van de meegebrachte lunch. Ouders die dit anders willen kunnen dit kenbaar maken bij de overblijfcoördinator van Brood & Spelen. Niet genuttigde boterhammen gaan weer de broodtrommel in.

• Bij buitenspelen worden de toegangshekken gesloten zodat kinderen het plein niet kunnen verlaten. Het hek zal niet op slot gaan.

• Toiletbezoek is mogelijk nadat de kinderen het aan de overblijfmedewerker hebben gevraagd.

• Wanneer een ouder / verzorger zijn / haar kind tijdens het overblijven wil ophalen, moet dit gebeuren met medeweten van de overblijfmedewerker.

• Kinderen mogen niet zonder toestemming van ouders een boodschap doen of naar huis gaan.

• Als een kind ziek wordt of een ongeval krijgt, wordt de leerkracht en/of directie gewaarschuwd. In overleg wordt vervolgens al dan niet contact met de ouders opgenomen.

Het lunchpakket
De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. Het is wenselijk dat de kinderen een verantwoorde en voedzame lunch meekrijgen. Het is niet de bedoeling dat er snoep meegenomen wordt. De overblijfmedewerker ziet erop toe dat de kinderen goed eten, maar is er niet verantwoordelijk voor dat de kinderen alle meegegeven boterhammen nuttigen.

Inschrijven
Alle kinderen die overblijven middels een abonnement of incidenteel moeten ingeschreven zijn bij Brood & Spelen. Inschrijven gaat bij Brood & Spelen digitaal. U kunt uw kinderen inschrijven via onze website www.broodspelen.nl.

Ouderapp
Wij maken gebruik van de Brood & Spelen ouderapp. Hiermee kunt u bijvoorbeeld uw kind aan- en afmelden voor de overblijf en een aanvraag doen voor een extra dag of ruildag. Wanneer u uw kind bij ons inschrijft, ontvangt u van ons de inloggegevens. U kunt de app downloaden voor Apple in de App Store en voor Android in de Google Play Store onder de naam ‘Brood & Spelen ouderapp’.

Mutatie of beëindiging
Een wijziging of stopzetting van een abonnement ontvangen wij graag schriftelijk. Dit kan door middel van een mail naar administratie@broodspelen.nl. Wij hanteren een opzegtermijn van een week.

Ruilen
Een abonnementsdag mag binnen 7 dagen geruild worden. Dit graag doorgeven via de ouderapp. Een vrije dag of dag waarop geen overblijf plaatsvindt (bijvoorbeeld vanwege studiedag of schoolreisje) kan nooit geruild worden.

Ziekte
Bij afwezigheid op een abonnementsdag in verband met ziekte worden de overeengekomen abonnementskosten gewoon in rekening gebracht. Ouders kunnen via de ouderapp doorgeven dat hun kind ziek is. Ziektedagen kunnen binnen 7 dagen ingehaald worden. Is een kind langer dan 7 dagen ziek, dan worden de ziektedagen vanaf de achtste dag gecrediteerd.

Als een kind thuis eet, bij een vriendje of om een andere reden afwezig is, blijft de overeengekomen vergoeding gewoon verschuldigd.

 

Aan- en afmelden (extra) overblijfbeurten
Graag uw kind via de ouderapp voor 9.00 uur dezelfde dag aan- en afmelden voor het overblijven.

 
BSO

De Glashorst heeft besloten om voor- en naschoolse opvang niet zelf te organiseren. Opvang is wel mogelijk bij Happy Kids, Gastouderbureau Dolfijn, SNO Scherpenzeel en bij gastoudergezinnen als ‘Logé in Huis’. Deze maken geen deel uit van onze schoolvereniging maar werken nauw samen met De Glashorst.

ontwerp | HFCM onderwijs realisatie | web2work