MENUZOEKEN
Ga naar de homepage

Ons onderwijs

Op de Glashorst bouwen kinderen aan hun toekomst.


Een korte kennismaking

 

"De Glashorst" is een Christelijke basisschool, de Bijbel neemt op onze school een centrale plaats in.
Het Christelijk karakter wordt mede bepaald door de vertellingen uit de Bijbel, door het zingen van psalmen, gezangen en andere Christelijke liederen. Maar ook in de school als leefgemeenschap en in de schoolomgeving dienen de Bijbelse normen tot uitdrukking te komen. Wij verwachten van u dat u hier achter kunt staan en de grondslag en doelstelling van de school respecteert.

Onderwijskundig is de school een zgn. "traditionele" school. Dit houdt o.a. in dat we werken met jaargroepen. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten hier bij elkaar. Deze groepen werken een vaste leerstof door. Als team proberen we voor alle kinderen een goede basis te leggen voor het vervolgonderwijs. We trachten het aantal leerkrachten per groep te beperken.

Kort gezegd; onze school wil een school zijn waar:

  • de Bijbel centraal staat in het dagelijks schoolleven.
  • een klimaat heerst en een omgeving is waarin zowel het kind als de leerkracht zich wel bevindt.
  • aandacht is voor iedere leerling op zijn/haar niveau.
  • het onderwijskundig accent ligt op basisvaardigheden als taal/lezen en rekenen waarvan de voortgang  meerdere malen per jaar getoetst wordt middels het CITO-leerlingvolgsysteem.
  • waar goede methodes een hulpmiddel zijn om te komen tot goed en verantwoord onderwijs.
  • de ouder(s)/verzorger(s) altijd welkom zijn.
ontwerp | HFCM onderwijs realisatie | web2work