MENUZOEKEN
Ga naar de homepage

Identiteit

Bijbel

De Bijbel neemt op onze school een centrale plaats in. Het christelijk karakter wordt bepaald door de  vertellingen uit de Bijbel en door het zingen van christelijke liederen, maar bovenal in de manier  waarop de Bijbelse normen en waarden tot uitdrukking komen in de school als leefgemeenschap. De Bijbelse normen en waarden vormen de basis voor het positieve klimaat dat onder alle kinderen en medewerkers heerst.

Wij verwachten van ouders dat zij hier achter kunnen staan en de grondslag en doelstelling van de school respecteren. We vinden het belangrijk dat ouders en verzorgers weten dat ze altijd welkom zijn met vragen en ideeën.

Kernwaarden

Onderwijskundig is de school een zogenaamde ‘traditionele’ school. Dit houdt onder andere in dat we werken met jaargroepen. Kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd zitten bij elkaar. Deze groepen werken vaste leerstof door. Binnen die groepen is er ruimte voor gedifferentieerd aanbod voor kinderen met meer specifieke (onderwijs) behoeften. Als team proberen we voor alle kinderen een goede basis te leggen voor het vervolgonderwijs. Het onderwijskundig accent ligt op  basisvaardigheden als taal, spelling, lezen en rekenen. Daarnaast worden goede methodes en ICT ingezet om elke dag te komen tot gedegen, eigentijds onderwijs.

De Glashorst is ook een plek waar kinderen voorbereid worden op zelfstandig en stabiel burgerschap in een steeds complexer wordende, multiculturele samenleving.

 

 

ontwerp | HFCM onderwijs realisatie | web2work