MENUZOEKEN
Ga naar de homepage

Passend onderwijs

Zorg

Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Het uitgangspunt is: we bieden alle zorg zo lang als mogelijk op De Glashorst. In een zeldzaam geval kan een andere school een betere oplossing zijn.

Wat is passend?

Passend onderwijs betekent niet altijd onderwijs dat naadloos aansluit bij de cognitieve mogelijkheden van een kind. Er kunnen goede redenen zijn om een leerling met een groot leervermogen toch niet al te veel cognitieve uitdaging aan te bieden - bijvoorbeeld omdat de prioriteiten bij ondersteuning op het gebied van sociale interactie of werkhouding liggen.
Ook kan het een goede keuze zijn om leerlingen met leermoeilijkheden niet koste wat het kost extra instructie en oefening aan te bieden - bijvoorbeeld omdat faalangst en onzekerheid op de loer ligt. 

 

Onze school en/in het samenwerkingsverband

Scholen hebben zorgplicht om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei zorgt ervoor dat er een passende plek is voor alle leerlingen binnen onze regio. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) staat welke extra ondersteuning de school kan en wil bieden aan leerlingen. Passend onderwijs is uiteindelijk niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. 

 

Informatie en contactgegevens

Op www.swvrijnengeldersevallei.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. Hier vind je het Ondersteuningsplan, contactgegevens van de Steunpunt Coördinatoren en de leden van de Ondersteuningsplanraad, het laatste nieuws (en nog veel meer).

ontwerp | HFCM onderwijs realisatie | web2work