MENUZOEKEN
Ga naar de homepage

Privacy, vertrouwen en klachten

Vertrouwenspersoon

Henkjan Ebbers

 

Klachten

1. Groepsleerkracht
2. Directie (info@glashorst.nl)
3. Directeur-bestuurder (info@vpcodeviermaster.nl)
4. Aangestelde externe vertrouwenspersonen (088-3556000)
5. Vertrouwensinspecteur onderwijsinspectie (www.onderwijsinspectie.nl)

Zie de schoolgids voor meer informatie
ontwerp | HFCM onderwijs realisatie | web2work