MENUZOEKEN
Ga naar de homepage

Ouderraad


De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste (vaders en) moeders die zich inzetten voor allerlei activiteiten op en rondom de Glashorst. 
De ouderraad houdt ca. vijf keer per jaar een vergadering. De voorzitter leidt deze vergadering, en de notulen worden door het secretariaat verzorgd. Deze houdt ook de draaiboeken voor de verschillende activiteiten actueel, zodat ook nieuwe leden van de ouderraad weten wat er geregeld moet worden voor een bepaalde activiteit. De ouderraad is geen officieel bestuursorgaan, maar desondanks van essentieel belang voor een succesvol schooljaar op De Glashorst! De ouders van de OR zijn te bereiken via orglashorst@gmail.com.

Ouderbijdrage
De penningmeester beheert de financiën van de ouderraad. De inkomsten bestaan voornamelijk uit de ouderbijdragen die jaarlijks vrijwillig door de ouders worden betaald. Deze vrijwillige ouderbijdrage bedraagt slechts €20 per leerling per jaar. Ouder(s)/verzorger(s) kiezen zelf of en hoeveel ze bijdragen. Het niet betalen van de ouderbijdrage zal nooit leiden tot uitsluiten van schoolactiviteiten.

Activiteiten
Uit deze inkomsten worden jaarlijks verschillende activiteiten betaald waaronder het sinterklaasfeest, de kerstvieringen en een bijdrage aan de schoolreisjes. Ook krijgen de leerkrachten een budget om zaken voor de klas te kopen. Als er dan nog geld "over" is wordt dit besteed aan extra activiteiten of investeringen die op dat moment nodig zijn. Dat wordt in overleg tussen school en ouderraad bepaald. De penningmeester beheert ook de rekening van het adoptiefonds en de zending. Van dit geld worden onze adoptiekinderen onderhouden en worden jaarlijks bedragen overgemaakt naar verschillende goede doelen.

Het rekeningnummer van de ouderraad is NL 05 RABO 013.30.81.443 t.n.v. Ouderraad Glashorst.

De verschillende commissieleden van de ouderraad houden zich bezig met de volgende activiteiten:

Inkopen

Voor de verschillende activiteiten die op school worden georganiseerd, en waarbij de ouderraad betrokken is, worden de inkopen verzorgd: koffie, thee, limonade, en versnaperingen tijdens de spelletjesavond, surpriseochtend, kerstvieringen, afscheid van de kinderen van groep 8, etc.

Adoptiefonds

Maandelijks worden de envelopjes met adoptiegeld opgehaald en op de bank gestort. De penningmeester van de ouderraad zorgt er vervolgens voor dat dit geld wordt overgemaakt naar de stichtingen Wereldkinderen en Woord en Daad.

Schoenmaatjes

Ieder jaar doet de Glashorstschool mee met de actie Schoenmaatjes. Dit is een initiatief van Edukans, waarmee kansarme kinderen over de hele wereld worden verrast met een schoenendoos gevuld met stiften, pennen, shampoo, tandenborstel, tandpasta en speelgoed. De ouderraad controleert de inhoud van de schoenendozen, en vult deze waar nodig bij. Daarnaast zorgt de ouderraad dat de bijdragen voor de vervoerskosten van deze dozen aan stichting Edukans worden overgemaakt.

Sinterklaas

De ouderraad doet de inkoop (en verzorgt het inpakken) van de cadeautjes voor de kinderen in groep 1 – 4, en voor het schoolteam. Op de surpriseochtend van de groepen 1 en 2 zorgt de ouderraad voor de koffie en limonade. Ook is de ouderraad (samen met het schoolteam) verantwoordelijk voor het bedenken en organiseren van de aankomst van Sinterklaas op school: thema, vervoer, aankleding en natuurlijk het regelen van Sinterklaas en Zwarte Pieten. Het strooigoed en het drinken op deze feestelijke dag krijgen de kinderen namens de ouderraad.

Kerstviering

De ouderraad verzorgt de koffie-met-wat-lekkers na afloop van de kerstvieringen op school. Ook de aankleding van de ruimte (speellokaal en/of het schoolplein) waar de koffie wordt geschonken wordt door ons gedaan. Waar nodig worden hiervoor versieringen aangeschaft.

Schoonmaak

De ouderraad organiseert ieder jaar schoonmaakavonden. Deze vinden plaats in de maand januari, meestal op een maandag en een donderdag. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging, waar ze d.m.v een antwoordstrookje kunnen aangeven welke avond ze willen helpen schoonmaken.
Omdat het voor iedereen belangrijk is in een schone school te leren/werken, en de vaste schoonmaaksters van de school niet overal aan toe komen, zijn deze avonden echt nodig. En hoe meer ouders er komen des te gezelliger het is, en voor de koffie wordt gezorgd!

Avondvierdaagse

De ouderraad coördineert de avondvierdaagse voor alle kinderen (en begeleiders) die in schoolverband meelopen. Dat omvat het verzorgen van de inschrijvingen en het innen van het inschrijfgeld, het verkennen van de route om te bepalen waar een veilige drinkpost kan worden opgezet, het verzorgen van koffie, thee, limonade, koekjes, appels op de pauzeplaats.

Tenslotte

Naast deze vaste activiteiten is de ouderraad ook betrokken bij andere bijzondere gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een bruiloft van een meester of juf, een jubileum of een actie of feest.
Het leuke van de OR is dat je als ouder de school wat beter leert kennen. Je weet een beetje wat er speelt binnen de school en bouwt leuke contacten op. Tenslotte ben je als OR-lid vaak betrokken bij de leuke dingen die er worden georganiseerd!
ontwerp | HFCM onderwijs realisatie | web2work