MENUZOEKEN
Ga naar de homepage

Visie

De Glashorst is onderdeel van de Vereniging voor Protestant Christelijk Onderwijs De Viermaster.
Christelijk basisonderwijs richt zich op een brede ontwikkeling van kinderen. Kennis, vaardigheden en geloof bieden hen een goede basis om zich na de basisschool verder te ontwikkelen. Ze komen het meest tot hun recht in een veilige schoolomgeving waar ze zich geliefd weten door God en de mensen die op school werken. 

Grondslag

In de organisatie wordt gewerkt vanuit de grondslag: 

De Bijbel als het Woord van God, bron voor het geloof en hoogste norm voor leven en handelen. 

 

Kernwaarden

Geïnspireerd - door geloof, hoop en liefde
Deskundig - werken aan goede leeropbrengsten en resultaten
Gemotiveerd - leerkrachten die doorgeven en voorleven
Dienstbaar - aan onze omgeving

Koers 

Aan de koers die De Viermaster vaart wordt richting gegeven in een vierjaarlijks koersplan. Over het koersplan 2018-2022 is hieronder meer te lezen:

Klik hier voor meer informatie over de Koers 2018-2022.
Klik hier om de Viermaster Identiteitsnotitie te downloaden

In de loop 2022 wordt het koersplan 2022-2026 gepresenteerd.

ontwerp | HFCM onderwijs realisatie | web2work