MENUZOEKEN
Ga naar de homepage
Bekijk onze foto's

Koers 2018-2022Klik hier voor meer informatie over de Koers 2018-2022.

Klik hier om de Viermaster Identiteitsnotitie te downloaden.

Video Koers 2018-2022Missie

Kinderen toerusten met kennis, vaardigheden en geloof.

Visie

Christelijk basisonderwijs richt zich op een brede ontwikkeling van kinderen. Kennis, vaardigheden en geloof bieden hen een goede basis om zich na de basisschool verder te ontwikkelen. Ze komen het meest tot hun recht in een veilige schoolomgeving waar ze zich geliefd weten door God en de mensen die op school werken. 

Grondslag

In de organisatie wordt gewerkt vanuit de grondslag: 

De Bijbel als het Woord van God, bron voor het geloof en hoogste norm voor leven en handelen. 
De Drie Formulieren van Enigheid geven richting aan de verduidelijking van de Bijbel en de identiteit van de Vereniging. Binnen dit kader is er ruimte en respect voor elkaars geloofsbeleving.

 

Kernwaarden:

Geïnspireerd - door geloof, hoop en liefde
Deskundig - werken aan goede leeropbrengsten en resultaten
Gemotiveerd - leerkrachten die doorgeven en voorleven
Dienstbaar - aan onze omgeving

ontwerp | HFCM onderwijs realisatie | web2work