MENUZOEKEN
Ga naar de homepage
Bekijk onze foto's

Vacature groep 5


c.b.s. De Glashorst is één van de acht scholen van VPCO De Viermaster.
 
Voor onze school geldt dat normen en waarden heel erg belangrijk zijn.  Gewerkt wordt volgens het jaarklassensysteem. Met behulp van een goede zorgstructuur streven we naar een pedagogisch klimaat waarin kinderen worden uitgenodigd zich optimaal te ontwikkelen.
 
Wij zoeken voor het komend cursusjaar (en liefst al vanaf 11 juni) een
groepsleerkracht voor groep 5 (wtf 1,0000)
Onze juf Ine gaat in juni met (zwangerschaps)verlof. Tot 21 november moet zij volledig (WTF 1,0000) worden vervangen.
In deze groep ontstaat hierna een vacature van twee dagen op maandag en dinsdag (wtf 0,4250).  Binnen de vereniging, liefst op onze school, kan dit worden aangevuld tot een volledige baan.
 
Wij zoeken een collega die:
           uit overtuiging op onze school wil werken, de identiteit en de grondslag van de vereniging wil onderschrijven en kerkelijk meelevend is;
           sfeer en humor heel belangrijk vindt;
           goed kan samenwerken met  collega’s;
           kindgericht wil werken en oog heeft voor de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind;
           enige (stage)ervaring heeft die past bij bovengenoemde functie.
Wij bieden:
           een prima werksfeer, waar collegialiteit hoog in het vaandel staat;
           ontplooiingsmogelijkheden, vanuit een actief nascholingsbeleid;
           actieve, betrokken ouders en leuke kinderen;
           begeleiding voor een beginnend  leerkracht.
Interesse??
Stuur dan je sollicitatiebrief en cv vóór 5 april naar info@glashorst.nl
of c.b.s.De Glashorst, Postbus 69, 3915 ZH Scherpenzeel t.a.v. J.Bos.

ontwerp | HFCM onderwijs realisatie | web2work