MENUZOEKEN
Ga naar de homepage
Bekijk onze foto's

Ouderraad


De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste vaders en moeders die zich inzetten voor allerlei activiteiten op en rondom de Glashorst. De ouderraad bestaat uit een voorzitter, een penningmeester, het secretariaat en een aantal commissieleden met ieder hun eigen aandachtsgebied(en).
De ouderraad houdt 5x per jaar een vergadering. De voorzitter leidt deze vergadering, en de notulen worden door het secretariaat verzorgd. Deze houdt ook de draaiboeken voor de verschillende activiteiten actueel, zodat ook nieuwe leden van de ouderraad weten wat er geregeld moet worden voor een bepaalde activiteit.

De penningmeester beheert de financiën van de ouderraad. De inkomsten bestaan voornamelijk uit de ouderbijdragen die jaarlijks door de ouders worden betaald. Uit deze inkomsten worden jaarlijks verschillende activiteiten betaald waaronder het sinterklaasfeest, de kerstvieringen en een bijdrage aan de schoolreisjes. Ook krijgen de leerkrachten een budget om zaken voor de klas te kopen. Als er dan nog geld "over" is wordt dit besteed aan extra activiteiten of investeringen die op dat moment nodig zijn. Dat wordt in overleg tussen school en ouderraad bepaald. De penningmeester beheert ook de rekening van het adoptiefonds en de zending. Van dit geld worden onze adoptiekinderen onderhouden en worden jaarlijks bedragen overgemaakt naar verschillende goede doelen.
Het rekeningnummer van de ouderraad is NL 05 RABO 013.30.81.443 t.n.v. Ouderraad Glashorst.

De verschillende commissieleden van de ouderraad houden zich bezig met de volgende activiteiten:

Inkopen:

Voor de verschillende activiteiten die op school worden georganiseerd, en waarbij de ouderraad betrokken is, worden de inkopen verzorgd: koffie, thee, limonade, en versnaperingen tijdens de spelletjesavond, surpriseochtend, kerstvieringen, afscheid van de kinderen van groep 8, etc.

Adoptiefonds:

Maandelijks worden de envelopjes met adoptiegeld opgehaald en op de bank gestort. De penningmeester van de ouderraad zorgt er vervolgens voor dat dit geld wordt overgemaakt naar de stichtingen Wereldkinderen en Woord en Daad.

Aktie Schoenmaatjes
Ieder jaar doet de Glashorstschool mee met de aktie Schoenmaatjes. Dit is een initiatief van Edukans, waarmee kansarme kinderen over de hele wereld worden verrast met een schoenendoos gevuld met stiften, pennen, shampoo, tandenborstel, tandpasta en speelgoed. De ouderraad controleert de inhoud van de schoenendozen, en vult deze waar nodig bij. Daarnaast zorgt de ouderraad dat de bijdragen voor de vervoerskosten van deze dozen aan stichting Edukans worden overgemaakt.

Sinterklaas:

De ouderraad doet de inkoop (en verzorgt het inpakken) van de cadeautjes voor de kinderen in groep 1 – 4, en voor het schoolteam. Op de surpriseochtend van de groepen 1 en 2 zorgt de ouderraad voor de koffie en limonade. Ook is de ouderraad (samen met het schoolteam) verantwoordelijk voor het bedenken en organiseren van de aankomst van Sinterklaas op school: thema, vervoer, aankleding en natuurlijk het regelen van Sinterklaas en Zwarte Pieten. Het strooigoed en het drinken op deze feestelijke dag krijgen de kinderen namens de ouderraad.

Kerstviering:

De ouderraad verzorgt de koffie-met-wat-lekkers na afloop van de kerstvieringen op school. Ook de aankleding van de ruimte (speellokaal en/of het schoolplein) waar de koffie wordt geschonken wordt door ons gedaan. Waar nodig worden hiervoor versieringen aangeschaft.

Schoonmaak:

De ouderraad organiseert ieder jaar schoonmaakavonden. Deze vinden plaats in de maand januari, meestal op een maandag en een donderdag. Ouders ontvangen hiervoor een uitnodiging, waar ze d.m.v een antwoordstrookje kunnen aangeven welke avond ze willen helpen schoonmaken.
Omdat het voor iedereen belangrijk is in een schone school te leren/werken, en de vaste schoonmaaksters van de school niet overal aan toe komen, zijn deze avonden echt nodig. En hoe meer ouders er komen des te gezelliger het is, en voor de koffie wordt gezorgd!

Overblijven:

De overblijfcoördinator is lid van de ouderraad. De werkzaamheden die hieruit voortkomen bestaan uit het contact onderhouden met de overblijfouders, het bijhouden van de financiën van het overblijven (abonnementen, strippenkaarten, uitbetaling aan de overblijfouders), het aanschaffen van speelgoed, thee en suiker, het verzorgen van presentielijsten.
Eenmaal per jaar wordt een overleg met de overblijfouders gehouden, waar geëvalueerd wordt hoe het overblijven verloopt, wat goed gaat en wat verbeterd kan worden.

Avondvierdaagse:

De ouderraad coördineert de avondvierdaagse voor alle kinderen (en begeleiders) die in schoolverband meelopen. Dat omvat het verzorgen van de inschrijvingen en het innen van het inschrijfgeld, het verkennen van de route om te bepalen waar een veilige drinkpost kan worden opgezet, het indelen van begeleidende ouders en leerkrachten (zowel wandelaars als bezetting van de drinkposten), het verzorgen van koffie, thee, limonade, koekjes, appels op de pauzeplaats.

Tenslotte:

Naast deze vaste aktiviteiten is de ouderraad ook betrokken bij andere bijzondere gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een bruiloft van een meester of juf, een jubileum of een aktie of feest.
Het leuke van de OR is dat je als ouder de school wat beter leert kennen. Je weet een beetje wat er speelt binnen de school en bouwt leuke contacten op. Tenslotte ben je als OR-lid vaak betrokken bij de leuke dingen die er worden georganiseerd!

ontwerp | HFCM onderwijs realisatie | web2work